Alle rechten voorbehouden aan Xtence
by Lieven Vandenbroucke voor Professional consulting
All rights reserved for Xtence by Lieven Vandenbroucke

Deze copyright geldt voor alle scripts, teksten, afbeeldingen e.a. auteursrechtelijk beschermde eigendommen van de auteur.

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de volledige website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Professional consulting spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Hiervoor zijn we in geen enkel geval aansprakelijk.

Professional consulting is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Professional consulting mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment veranderen of beŽindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging.
Professional consulting is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beŽindiging.

Professional consulting verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

Behoudens deze disclaimer, is Professional consulting niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Professional consulting behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Professional consulting de toegang tot de website monitoren.

U zal Professional consulting, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand,Accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden

2007 Xtence for Professional consulting © all rights reserved