Kwaliteitsnormen en subsidies

bedrijfsadvies

ISO 9001

Professional - Consulting is houder van het ISO 9001 Certificaat

ISO 9001 ISO 9001 certificaat

BEA: Budget voor Economisch Advies

Subsidies aanvragen voor de Professional - Consulting dienstverlening

BEA-subsidies certificaat

Als bedrijf kan u subsidies aanvragen bij de Vlaamse Overheid.
Deze maatregel geldt enkel voor:

  • KMO’s
  • in het Vlaamse Gewest

Wat is BEA?

BEA staat voor "Budget voor Economisch Advies" en is de naam voor de nieuwe geļntegreerde subsidiemaatregel waarmee kleine en middelgrote ondernemingen met steun van de Vlaamse overheid ondernemerschapsbevorderende diensten kunnen inkopen. Er zijn 4 pijlers waarvoor subsidies kunnen aangevraagd worden: advies, opleiding, mentorschap en kennis. Om van subsidies te kunnen genieten, vraagt een KMO een zogenaamde ondernemersportefeuille aan.

Werking en voorwaarden?

Deze portefeuille kan slechts om de 2 kalenderjaren aangevraagd worden. Het maximum bedrag aan subsidies dat kan aangevraagd worden, is 5.000,00 Euro/excl BTW.

De overheid subsidieert tot 35% van het projectbedrag:

  • Met een bovengrens van 2500,00 Euro/excl BTW per pijler, betekent dit dat het max bedrag van het project dat geregistreerd wordt, iets meer dan 7.000,00 Euro/excl BTW bedraagt.
  • Met een bovengrens van 5000,00 Euro/excl BTW per portefeuille, betekent dit dat de som van de ingediende projecten iets meer dan 14.000,00 Euro/excl BTW mag bedragen.

Voor projecten van Professional - Consulting kan een ondernemersschapsportefeuille aangevraagd worden voor de pijler advies en voor de pijler opleiding

Informatie over deze subsidiemaatregel is beschikbaar op de website van de Vlaamse Overheid: www.beaweb.be

Download HIER de aanvraagprocedure voor de BEA-subsidie BEA subsidies

U kunt HIER een demo voor inschrijving bij BEA downloaden BEA subsidies

Geļnteresseerd ?

Hebt u verdere vragen, bent u geļnteresseerd ? Neem via de contactpagina geheel vrijblijvend contact met ons op

Top