Werkt mijn bedrijf volgens de LEAN principes ?

bedrijfsadvies
 • Zijn uw medewerkers opgeleid om op een gestructureerde wijze met gebruik van tools en technieken aan verbeteringen te werken ?
 • Zijn ALLE medewerkers betrokken bij het uitwerken van verbeteringen ?
 • Heeft u inzicht in de competenties van uw medewerkers en is er een plan om deze te verbeteren ?
 • Leert u van anderen - collega's - andere organisaties - benchmark ?
 • Beschikt u over informatie aangaande:
  • waardering door klanten
  • personeel en maatschappij
  • en zijn er plannen om de tevredenheid te verbeteren
 • Zijn waarden vastgelegd en worden deze ook actief uitgedragen ?
 • Heeft u inzicht in de kwaliteit van uw belangrijkste processen ?
 • Is er een visie en missie, en is deze bekend bij ALLE medewerkers ?
 • Werkt u met lange termijn doelstellingen en zijn deze bekend bij ALLE betrokkenen ?
 • Maakt u gebruik van een managementmodel om uw organisatie aan te sturen, te evalueren en te verbeteren ?

Via LEAN naar een excellente onderneming ?

LEAN biedt de mogelijkheid om te streven naar World Class Excellence. Het is dan ook veel meer dan een hype. Het zorgt voor een concurrentieel voordeel vertrekkend vanuit de noden van de klanten en waarbij u zich focust op die processen die een toegevoegde waarde bieden.

LEAN is een bedrijfsintegrale aanpak die streeft naar het elimineren van niet toegevoegde waarde activiteiten, het verhogen van de leverflexibiliteit en het optimaliseren van de kwaliteit door in te werken op de kwaliteit van uw processen, de dynamiek van uw organisatie en de klantenbinding.

Professional - Consulting kan u via een leertraject helpen om uw bedrijf op pad te zetten naar een LEAN organisatie:

een efficiente LEAN-organisatie

Het LEAN project van PROFESSIONAL-CONSULTING onderscheidt zich door:

 • Integrale aanpak die resultaten genereert op meerdere vlakken tegelijk.
 • Het verstrekken vöör implementatie van een duidelijk inzicht in kosten en baten.
 • Gebruik van tools die de integrale proceskwaliteit in kaart brengen en inzicht aanreikt voor verbeteringen.
 • Koppelen van de dynamiek van de organisatie aan de ondernemingsambitie.
 • Optimaliseren van de kwaliteit van het besturingssysteem.
 • Evolutie van een afdelingsgerichte naar een procesgerichte organisatie.
 • De focus op quick-wins door ranking prioriteiten in functie van ROI en product life cycle.

Het LEAN project bestaat uit drie stappen:

Stap 1: De sensibilisatiefase:
 • Een toelichting wat LEAN betekent voor uw organisatie
 • Een quickscan die aantoont dat LEAN voor uw organisatie leidt tot resultaat
Stap 2: De LEAN Scan:
De LEAN Scan is een integrale screening van uw organisatie.
Het resultaat is een objectief rapport met een overzicht van sterktes, zwaktes en opportuniteiten aangevuld met een financiäle studie van de potentiële impact op de cashflow en de ROI van uw organisatie.
Op basis van dit rapport stellen we een concreet actieplan voor bestaande uit projecten gerangschikt volgens prioriteitsbepaling op basis van ROI en productlevenscyclus.
Stap 3: De implementatiefase:
De implementatiefase start met een kick-off vergadering op directieniveau onder begeleiding van een projectleider van Professional - Consulting waarin we de scope, de stuurgroep, targets, deadlines en beschikbare middelen van het LEAN-project vastleggen.
De stuurgroep initieert deelprojecten in functie van prioritaire noden. Op basis hiervan volgt een tweede kick-off vergadering met het projectteam waar we de scope en de keuze van de piloot toelichten
.
Het projectteam voert onder begeleiding van de projectleider van Professional - Consulting de implementatie uit op de piloot en staat in voor de borging van de resultaten door middel van opleiding, uitvoering, begeleiding en coaching.
Via ons leertraject "Learn-Apply-Teach-Coach" rollen we de aangeleerde tools, technieken en methodologieŽn van de piloot uit over de ganse organisatie.

Kortom :
Op ons kunt u rekenen voor de groei en optimalisatie van uw organisatie.

GeÔnteresseerd ?

Hebt u verdere vragen, bent u geÔnteresseerd ? Neem via de contactpagina geheel vrijblijvend contact met ons op

U kunt deze pagina HIER in PDF formaat downloaden.

Top